LAB Studion tietosuojaseloste

TIETOSUOJAILMOITUS

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

artiklat 13 ja 14

 Laatimispäivämäärä: 5.3.2024

 

 1. Rekisterinpitäjä

 

LAB-ammattikorkeakoulu Oy

Y-tunnus 2630644-6

Osoite: Mukkulankatu 19,15210 Lahti

Puhelin: 03 828 18 (vaihde)

 

2.     LAB Studion vastuullinen johtaja

 

Nimi: Ulla Kotonen

Osoite: LAB-ammattikorkeakoulu, Mukkulankatu 19, 15101 Lahti

Puhelinnumero: 044 798 0588

Sähköpostiosoite: ulla.kotonen@lab.fi

 

 1. LAB Studion yhteyshenkilö:

 

Nimi: Kehittämisasiantuntija, Nina Tuominen

Osoite: LAB-ammattikorkeakoulu, Mukkulankatu 19, 15210 Lahti

Puhelin: 050 577 2934

Sähköposti: nina.tuominen@lab.fi

 

 1. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

 

Nimi: Lakimies Ilona Saarenpää

Osoite: Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto,

LUT Yliopistonkatu 34, 53850 Lappeenranta

Puhelinnumero: 050 4301072

Sähköposti: tietosuoja@lut.fi

 

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Henkilötietojen yhteydessä kerättyjä tietoja voidaan käyttää LAB Studion osalta anonyymeinä julkaisuihin, tutkimukseen, kehittämiseen ja opetukseen. Tietoja voidaan käyttää myös vaikuttavuuden arvioinnissa.

Henkilötietoja käytetään myös LAB Studion viestintään, kuten sosiaalisessa mediassa ja verkostoissa.

 

 1. Miten tietoja keräämme?

 

Keräämme   ja   tallennamme   henkilöiltä   seuraavia   tietoja   LAB Studion tuotantojen yhteydessä: nimi, organisaatio, puhelinnumero ja sähköposti. Tuotannossa tapahtuvasta valokuvaamisesta tai videoinnista ilmoitetaan läsnä oleville. Valokuvien ja videoaineiston, joista henkilö on tunnistettavissa, keräämiseen ja tallentamiseen LAB Studion toimintaan liittyen pyydetään henkilöltä erikseen suostumus.

LAB Studion verkkosivujen analysointiin käytämme Matomo Analytics työkalua, jota ennen vierailijan pitää antaa hyväksyntä evästeiden keruuseen.

 

 1. Henkilötietojen käsittelyn perusteet

Henkilötietojen keräämisperuste on suostumus.

 

 1. Mistä kaikkialta henkilötietoja keräämme?

 

Rekisteri kootaan henkilöiden tai yritysten yhteydenottojen tiedoista, sekä yhteystietoja kerätään yleisistä tietolähteistä, kuten julkisilta www-sivustoilta. Henkilötiedot saadaan yritykseltä/yhteisöltä/rekisteröidyltä itseltään.

 

 1. Kerättyjen tietojen turvallinen säilyttäminen

Aineistoja säilytetään LAB-ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston tietoturvallisilla palvelimilla ja pääsy tietoihin on vain LAB Studion henkilökunnalla.

 

 1. Kuinka kauan aineistoa säilytetään?

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin se on henkilötietojen käyttötarkoituksen vuoksi tarpeellista. Tiedot poistetaan 3 vuoden kuluessa viimeisen aktiviteetin tai asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen, ellei muusta lainsäädännöstä kuten kirjanpitosäännöksistä muuta johdu.

 

 1. Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Kerättyjä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

 1. Millaista päätöksentekoa?

Aineistoa käsiteltäessä ei tapahdu automaattista päätöksentekoa.

 

Oikeutesi

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, milloin henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietolainsäädäntöä.

Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:

 1. Rekisteröidyn oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot.
 2. Rekisteröidyn oikeus tietojensa oikaisemiseen.
 3. Rekisteröidyn oikeus tietojensa poistamiseen.
 4. Rekisteröidyn oikeus tietojen rajoittamiseen.
 5. Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyn halutessa käyttää tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia, rekisteröityä pyydetään ottamaan yhteyttä tietosuojavastaavaan, jonka yhteystiedot on mainittu yllä.