PEDA-Safety

Asiakas
PEDA-Safety

Palvelut
Videokuvaus, Editointi, Ilmakuvaus

Year
2023

Asiakkaan, PEDA-Safety -hankkeen, tarve oli tuottaa lyhyt markkinointivideo PEDA-Safety koulutusalustasta.

Hankkeessa (LAB 2023) kehitettiin asiakas- ja potilasturvallisuutta käsittelevä sähköinen koulutusalusta, jota voidaan käyttää sekä sosiaali- että terveysalan opiskelijoiden ja ammattilaisten kouluttamiseen. Koulutusalustana käytetään LAB MOOCia. Tässä sähköisessä koulutuksessa sosiaali- ja terveysalan asiantuntijat eri organisaatioista tuottavat yhdessä tietoa muun muassa haastatteluin tai osallistumalla muutoin sisällön tuottamiseen.   

Tämän lisäksi koulutus sisältää käytännön esimerkkejä, autenttisia haitta- ja vaaratapahtumia molemmilta toimialoilta aiemmin tuotettujen koulutusmateriaalien terveydenhuolto- ja sairaalakeskeisyyden sijaan. Esimerkkien avulla asioita pyritään konkretisoimaan mahdollisimman paljon käytännön asiakas- ja potilastyön kielelle. PEDA-Safety -hankkeessa on tavoitteena tuottaa aidosti monitieteistä materiaalia asiakas- ja potilasturvallisuuskoulutusta varten. (LAB 2023.)

Projekti aloitettiin 06/2023 ja lopullista toteutusta varten LAB Studio kuvasi kesän 2023 aikana B-rollia, voiceoveria, sekä videoi henkilöhaastattelun asiakkaan toiveiden mukaisesti. LAB Studio editoi lopullisen version 08 – 09/2023 aikana ja video julkaistiin Vaasan asiakas- ja potilasturvallisuuspäivillä to 7.9.2023. Video on myös nähtävillä valtakunnallisesti Suomen potilas- ja asiakasturvallisuus ry:n sivuilta.

Lisää töitämme